คุณหมอโจ้ นายแพทย์สรัญศักดิ์ สุ่มสวัสดิ์

คุณหมอโจ้ นายแพทย์สรัญศักดิ์ สุ่มสวัสดิ์

คุณหมอโจ้
นพ. สรัญศักดิ์ สุ่มสวัสดิ์

คุณหมอโจ้ นายแพทย์สรัญศักดิ์ สุ่มสวัสดิ์
(MD.Sarunsak Soomsawasdi)

หมอโจ้.. มือหนึ่งในการปรับรูปหน้า นายแพทย์สรัญศักดิ์ สุ่มสวัสดิ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง สยาม ลอฟ์ท์คลินิก คุณหมอโจ้ จบมีความเชี่ยวชาญด้านความงาม และการปรับแต่งรูปหน้า Botox filler ร้อยไหม และการดูดไขมันโดยใช้เครื่อง Vaser Smooth 2.2 และ  New Bodytite เป็นอย่างดี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อีกทั้งการปรับรูปหน้าแต่ละเคสของคุณหมอเป็นที่ยอมรับของลูกค้าว่าเนี๊ยบมาก

ประวัติการศึกษา การอบรมและการดูงาน
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Radio-Frequency Assisted Lipolysis Bodytite & Facetite Training Course from INMODE Clinical
ประกาศนีย์บัตรที่ได้รับ (Certificate)
 • Permission to practice medicine since 2012
 • 🥇Diploma in Aesthetic Medicine American Academy
 • 🥇Certificate of Diploma in Aesthetic Medicine from American Academy of Aesthetic Medicine
 • 🥇Certificate of Training A New Approach with TT Tightening Thread, Stem Medience for human’s well-looking LDK Trade Co,Ltd.
 • 🥇Certificate Of Training For Completion of training on Face Contouring
 • 🥇Certificate of completion Basic Knowledge for Liposonix, Asia healthcare associates
 • 🥇Certificate of completion TT Tightening Barbed COG Suture with Needle Workshop, Jeil Tech Co,Ltd.
 • 🥇Certificate Attended Vaser Lipo Training Course of system Operation Assistance
 • 🥇Certificate Of Completion Radio-Frequency Assisted Lipolysis BodyTite & FaceTite Training Course INMODE Clinical Training Center TELAVIV, ISRAEL