Browsing Tag

การดูแลตนเองหลังดูดไขมัน

การดูแลตนเองหลังดูดไขมัน ด้วย Vaser Liposuction

หลังดูดไขมันเป็นระยะเวลาสำคัญอย่างยิ่ง เห็นผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นกับการดูแลตัวเอง และการปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด…