Browsing Tag

ดูดไขมัน

การดูแลตนเองหลังดูดไขมัน ด้วย Vaser Liposuction

หลังดูดไขมันเป็นระยะเวลาสำคัญอย่างยิ่ง เห็นผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นกับการดูแลตัวเอง และการปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด…

ดูดไขมันหน้าท้อง

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจ ดูดไขมันหน้าท้อง ซี่งต้องพิจารณาว่าท่านเหมาะสมกับการดูดไขม้นหรือไม่ หรือต้องในกระบวนการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่า